II Warsztaty fotograficzne

Wczorajszy wieczór ponownie upłynął pod znakiem Ostrowskich Spotkań z Fotografią. Po raz drugi już zebraliśmy się w Jatkach na warsztatach poświęconych fotografii przyrodniczej. Cykl warsztatów prowadzi niezmiennie fotograf Marta Baranowska.

Tym razem uczestnicy mogli zapoznać się ze sposobami, jakimi można fotografować ptaki. Omówiliśmy rodzaje fotografii skupiając się na ptakach, było więc o zdjęciach dokumentacyjnych, reportażowych, ilustracyjnych, impresjonistycznych i zwyczajnie nieudanych. To spotkanie miało na celu przybliżyć już nieco bardziej zaawansowane, istotne w tej dziedzinie aspekty związane z fotografowaniem dzikiej przyrody od strony technicznej. Były to m.in.: kadrowanie, kompozycja, naświetlanie, świadome posługiwanie się wartością przysłony i czasem naświetlania do osiągnięcia zamierzonego celu.

Uczestnicy bardzo dobrze odrobili pracę domową i przynieśli ze sobą pokaźną ilość zdjęć, nad którymi długo wspólnie dyskutowaliśmy wyszukując mocne strony każdego z nich i próbując dostrzegać elementy niepożądane. Należy zauważyć, że poziom niektórych fotografii był tak wysoki, że trudno było doszukać się słabych stron.

Na zakończenie prawie trzygodzinnego spotkania Rafał Wyszyński w kilku zdaniach zwrócił uwagę zebranych na bardzo ważny aspekt w fotografowaniu dzikiej przyrody – etykę i przestrzeganie właściwych norm postępowania. Przesłanie brzmiało, by postępować mądrze, świadomie, aby w ostatecznym rozrachunku swoim działaniem nie wyrządzać szkody, zwłaszcza za cenę wykonania kilku ładnych zdjęć.

Po zakończeniu i tak długiego spotkania, toczyły się jeszcze rozmowy kuluarowe pomiędzy uczestnikami.

Kolejne spotkanie będzie miało charakter terenowy – wyjdziemy w teren i podejmiemy próbę fotografowania ptaków. Wszystko odbędzie się pod okiem prowadzącej, a po powrocie do Jatek omówimy wspólnie efekty osiągnięte przez każdego z uczestników. O terminie tego spotkania poinformujemy mailowo. Jeśli ktoś chciałby jeszcze w tym momencie do nas dołączyć – może to zrobić pisząc na adres wyszynskirafa@gmail.com
Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w konkursie „Ptaki w krajobrazie jesienno-zimowym”!

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!

Tekst i foto: Rafał Wyszyński