Spotkania plenerowe

Spotkanie plenerowe – Orło’ 2021

Spotkanie plenerowe – Bojany’ 2020

Spotkanie plenerowe – Orło’ 2015

Spotkanie plenerowe – Biel’ 2014

Spotkanie plenerowe – czerwiec 2013

Spotkanie plenerowe – lipiec 2012