Spotkanie Klubu Dyskusyjnego im. Tomasza Merty z 02.03.23

Tematem spotkania Klubu Dyskusyjnego im. Tomasza Merty, które odbyło się 2 marca 2023 r. w
ostrowskim ratuszu była wojna cywilizacji w odniesieniu do Rosji i Ukrainy.

Gościem kolejnego już spotkania Klub Dyskusyjny im. Tomasza Merty był Grzegorz Górny –
dziennikarz, reportażysta, autor filmów dokumentalnych.

Witając przybyłych gości Jerzy Bauer – burmistrz Ostrowi Maz. i Michał Rutkowski – prezes
Ostrowskiego Stowarzyszenia LUDZIE Z PASJĄ podkreślili, że Klub Dyskusyjny im. Tomasza Merty to
tylko jedna z inicjatyw Ostrowskiego Stowarzyszenia LUDZIE Z PASJĄ skutecznie przyciągająca osoby
w różnym wieku. W ciągu 14 lat działalności Stowarzyszenie zapraszało prelegentów prezentujących
poglądy zbieżne z ideami Tomasza Merty – publicysty i historyka myśli politycznej, który zginął
10.04.2010 r. w katastrofie pod Smoleńskiem.

Prelekcję pt „Rosja – Ukraina. Wojna cywilizacji” poprzedziło wystąpienie członków Instytutu
Myśli Schumana – Ryszarda Krzyżkowskiego – Prezesa Zarządu i Piotra Tarnogórskiego –
Przewodniczącego Rady Programowej ds. Młodzieży. Ich obecność na spotkaniu wiązała się z oficjalnym
rozpoczęciem współpracy Ostrowskiego Stowarzyszenia LUDZIE Z PASJĄ i Instytutu Myśli Schumana.

Punktem wyjścia do rozważań na temat różnic cywilizacyjnych Rosji i Ukrainy było porównanie
poglądów Samuela Huntingtona i Feliksa Konecznego. Nakreślone przez G. Górnego zestawienie
podstawowych dat i faktów z historii Rusi Kijowskiej oraz Księstwa Moskiewskiego pozwoliło na
uporządkowanie wiedzy o wzajemnych relacjach tych dwóch cywilizacji. Interesującym wzbogaceniem
tematyki politycznej była analiza lingwistyczna podkreślająca różnice cywilizacyjne na poziomie różnic
językowych (w języku rosyjskim nie ma czasowników „mam”, „nazywam się”, „muszę”, są natomiast
formy u mienia jest, mienia zawut , mnie nada.

Uczestnicy spotkania zadawali G. Górskiemu pytania dotyczące wybranych problemów z
dawniejszej i nowej historii kontaktów ukraińsko-rosyjskich. Ci, którzy zdecydowali się na zakup książek
G. Górnego („Poszukujący, poszukiwani” i „Ludzie z Doliny Śmierci”) oprócz autografu otrzymali
informacje o ich bohaterach i problemach napotykanych podczas zbierania materiałów.Bardzo serdecznie
dziękujemy członkom Stowarzyszenia i mieszkańcom powiatu ostrowskiego za liczne przybycie.