Historia SolidarnościTrwają prace nad spisaniem dziejów ostrowskiej „Solidarności”

W ramach projektu Ostrowskiego Stowarzyszenia „LUDZIE Z PASJĄ”, przy współpracy z samorządem miasta Ostrów Mazowiecka 14 lipca odbyło się kolejne spotkanie działaczy „Solidarności” z dr. Tadeuszem Ruzikowskim z IPN, który prowadzi wywiady zmierzające do wydania publikacji naukowej nt. dziejów ruchu niepodległościowego lat 80-tych XX wieku na terenie Ostrowi i okolic.

W spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta Pryzwan, Henryk Stelmaszczyk, Jan Brzózka, Wiesław Piórkowski, Mirosław Lipski, Andrzej Morawski, Bogdan Jamiołkowski oraz Zygmunt Klepacki.

Działacze opowiedzieli o sytuacji jaka zastała ich po ogłoszeniu stanu wojennego, o swojej roli jaką odegrali w zakładach pracy, o przejściu do podziemnej działalności oraz zaangażowaniu w budowanie nowej rzeczywistości po obradach „Okrągłego stołu”.

Osoby, które były zaangażowane w latach 80-tych w działalność na rzecz „NSZZ SOLIDARNOŚĆ” i które chciałyby podzielić się swoją historią zapraszamy do współpracy.

Projekt z ramienia Stowarzyszenia prowadzi Dorota Subda, tel: 668068465.

Dorota Subda

„Historia Solidarności”

W dniach: 02.07.2015 r., 16.07.2015 r., 20.08.2015 r., 25.09.2015 r. oraz 22.10.2015 r. w ostrowskim Ratuszu odbyły się spotkania poświęcone badaniom naukowym nad historią ostrowskiej „Solidarności” do roku 1989. Z ramienia IPN badania prowadzi dr Tadeusz Ruzikowski.

W spotkaniach udział wzięli: Dorota Subda- Sekretarz Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z pasją”, Ks. Stanisław Gadomski- Kapelan „Solidarności”, Józef Wysocki, Bogdan Jamiołkowski, Adam Rukat, Mirosław Lipski, Henryk Stelmaszczyk, Zbigniew Przygoda, Kazimierz Brejnak, Wiesław Piórkowski, Andrzej Mierzwiński, Ireneusz Ogonowski, Bolesław Pomieszcz, Jan Brzózka, Janina Brzeszczak, Zofia Szepietowska i Stanisław Korycki.

Na podstawie materiałów pochodzących z IPN oraz przesłuchań ww. dr Ruzikowski opracował kalendarium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddziału w Ostrowi Mazowieckiej 1980–1981.

Podczas dyskusji ustalone zostały nazwiska działaczy pełniących ważniejsze funkcje w strukturach „S” w poszczególnych zakładach pracy. Ustalono również, iż w październiku i listopadzie 1980 r. miała miejsce rejestracja komisji zakładowych oraz, że wybory statutowe do władz Oddziału Miejskiego odbyły się w listopadzie 1980 r. Podkreślono rolę Regionu Mazowsze, szczególnie w tworzeniu lokalnych struktur, w zdobywaniu środków finansowych, lokali i ich wyposażenia. W trakcie legalnej działalności ostrowskiej „S” w Oddziale Miejskim utworzono osiem sekcji, których zadaniem było rozwiązywanie spraw społecznych.

Rozmawiano o drukowaniu, pozyskiwaniu i kolportażu podziemnej prasy a także o współpracy z działaczami okolicznych miejscowości, o strajkach, które miały miejsce w ostrowskich zakładach pracy, po wydarzeniach w Bydgoszczy w marcu 1981 r. (pobicie Jana Rulewskiego). Przywołano pamięć o zmarłych członkach miejskich struktur- o adwokacie Edwardzie Adamczyku oraz sędzim Wojciechu Augustyniaku.

Działacze opowiedzieli o swoich relacjach z ks. Gadomskim i jego roli w działalności związkowej, pomocy zarówno w wymiarze duchowym, jak też społecznym i politycznym. Dzięki bliskiej współpracy z ks. Stanisławem kilku z nich miało możliwość osobistego poznania z bł. ks. Jerzym Popiełuszką oraz kilkukrotnych wizyt w jego mieszkaniu.

Wszystkie wypowiedzi zostały nagrane i odnotowane przez dr. Ruzikowskiego.

W archiwum oddziału miejskiego „Solidarności” znaleziono unikatowe materiały dot. tworzenia i funkcjonowania komisji zakładowej w ostrowskim Zakładzie Handlu, których kopie przekazano dr. Ruzikowskiemu.

Prace nad spisywaniem historii ostrowskiej „Solidarności” trwają nadal. Planowane są kolejne spotkania mające na celu opisywanie wydarzeń.

Osoby, które mogą wnieść informacje służące spisaniu faktów historycznych proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 668068465.

                                                                       Dorota Subda