„Moje doświadczenia z misji w Togo”spotkanie z ks. Cezarym Wieczorkiem*

Spotkanie z ks. Cezarym, misjonarzem ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA), miało miejsce 2 grudnia 2013 r. w Ostrowi Maz. Zorganizowało je Ostrowskie Stowarzyszenie „LUDZIE Z PASJĄ”. Ks. Cezary pochodzi z Ostrowi. Był uczniem Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Rubinkowskiego.

Wizyta księdza spotkała się z dużym zainteresowaniem. Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego ledwie pomieściła wszystkich uczestników – czym misjonarz był mile zaskoczony. Ks. Cezary opowiadał o swoich doświadczeniach z misji w Tchebebe, w Togo, na zachodnim wybrzeżu Afryki, nad Zatoką Gwinejską. Misja ta została otwarta w 1996 r. Posługują tam kapłani z różnych krajów. Ks. Cezary spędził tam z przerwami ok. sześciu lat.

Działalność misji koncentruje się na tworzeniu wspólnot chrześcijańskich w małych osiedlach odciętych od świata. Misjonarze opiekują się również ludźmi wykluczonymi z ich społeczności. Większość tubylców nie miała dotąd żadnego kontaktu z chrześcijaństwem. Do zadań misji należy też cywilizowanie tych społeczności – pomoc w budowie szkół, przychodni, mostów, dróg a nawet studni. Dopiero w lutym 2013 r. placówka misyjna w Tchebebe została zelektryfikowana. W parafii w Tchebebe jest około 6 tysięcy ochrzczonych. Oprócz misjonarzy pracuje tam około 40 katechetów – wolontariuszy zakonnych i świeckich. W tygodniu odprawiana jest jedna niedzielna Msza Święta, na którą przychodzi około 500 osób. W porze deszczowej na Mszy frekwencja jest niższa. Ludność w tym czasie zajmuje się uprawą ziemi.

Ks. Cezary mówi, że choćby wiele organizacji pomagało materialnie to żadna nie zastąpi Kościoła, który otwiera ludzi na coś więcej niż chleb – na życie wieczne. Pragnieniem księdza misjonarza jest danie każdemu możliwości karmienia się Eucharystią. Wcześniej jednak musi być głoszone i usłyszane Słowo Boże aby możliwe było otwarcie się na dar wiary. Afryka nadal potrzebuje ewangelizacji.

Spotkanie odbyło się w czasie urlopu księdza. Jest to czynny wypoczynek – misjonarze odwiedzają wtedy parafie, opowiadają o swojej pracy i starają się pozyskać pieniądze na utrzymanie placówek misyjnych. Dzięki takim spotkaniom możliwe jest bliższe poznanie pracy misyjnej Kościoła. Opowiadaniu księdza o towarzyszyły zdjęcia z misji w Tchebebe w postaci prezentacji multimedialnej.

W lutym 2014 r. ks. Cezary wrócił do Afryki, tym razem do Republiki Środkowoafrykańskiej.

Dziękując za spotkanie życzymy ks. Cezaremu sił w ewangelizacji.

Eliza Drewnowska, Prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia „LUDZIE Z PASJĄ”

* Tekst opublikowany w 9. numerze ZAPISKÓW OSTROWSKICH