Spotkanie Klubu Dyskusyjnego im. Tomasza Merty z 02.02.16Spotkanie z Marianem Piłką

12 lutego 2016 r. w ostrowskim ratuszu odbyło się kolejne spotkanie klubu dyskusyjnego im. Tomasza Merty działającego przy Ostrowskim Stowarzyszeniu „Ludzie z pasją”.Tematem przewodnim spotkania było hasło „Silna Polska w obronie cywilizacji chrześcijańskiej”.

Gościemspotkania był Pan Marian Piłka- Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, Poseł na Sejm RP I,III,IV i V kadencji, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W półgodzinnym wykładzie przedstawił swój punkt widzenia na sytuację naszego kraju, od czasówMieszka I aż do dziś.

Mówił okryzysie patriotyzmu,potrzebie organizacji przywództwa narodowego,zagrożeniu dechrystianizacją i islamizacją Europy, zapaści demograficzneji młodych wyjeżdżających z kraju w poszukiwaniu lepszego życia orazneokolonialnym charakterze naszej gospodarki.

Jego zdaniem obecny kryzys polskości ma źródło w tym, iż jesteśmy społeczeństwem postkomunistycznym, rządzonym  także po 1989 roku przez postkomunistyczne elity.

Podkreślał, że nasze elity wytwarzają roszczenia w stosunku do państwa zamiast do siebie. Partie polityczne, które są obecne na dzisiejszej scenie politycznej, to  Jego zdaniem organizacje dążące do zdobycia władzy, a nie przywództwo narodowe, które powinny stanowić. Przywódcy partyjni powinni nastawiać się na myślenie długofalowe, na rozpoznawanie zasadniczych wyzwań, szans i zagrożeń stojących przed narodem. Powinni, zdaniem naszego Gościa, skupiać się na definiowaniu odpowiedzi na te wyzwania i organizowaniu sił do ich realizacji.My wszyscy jako naród powinniśmy myśleć o przyszłych pokoleniach, o tym co pozostawimy w spadku.

Zdaniem Wiceprezesa Prawicy RP zasadniczym obecnie celem elit powinno być unarodowienie naszego państwa i jego polityki. Unarodowienie, to nie tylko przeciwstawienie się satelickiej polityce wobec zachodniego sąsiada i eliminacja polityki wyzbywania się niepodległości państwowej. Zdaniem Mariana Piłki to przede wszystkim odbudowa narodowego przywództwa,zdolnego do zmierzenia się z zasadniczymi wyzwaniami, takimi jak katastrofa demograficzna, odbudowa patriotyzmu jako podstawy narodowego życia, unarodowienie gospodarki i budowanie rodzimej przedsiębiorczości, czy obrona chrześcijańskiej cywilizacji.

Marian Piłka z nadzieją stwierdził, iż upadek zachowań obywatelskich, wartości i kryzys patriotyzmu, tak charakterystyczny dla wykorzenionych postkomunistycznych społeczeństw, a zwłaszcza dla ich pseudoelit, zaczyna budzić coraz szerszy opór w narodzie. Szczególnie w młodym pokoleniu, wychowanym już w niepodległej Polsce, te kompleksy i fobie społeczeństwa postkomunistycznego wywołują zdecydowany sprzeciw. Młodzi szukają wzorców, bohaterów, poczucia wielkości i chwały w naszym historycznym dziedzictwie.

Wielokrotnie podkreślał znaczenie cywilizacji chrześcijańskiej, mówił o zagrożeniu wojującym laicyzmem, niszczącym europejską cywilizację i chrześcijańską tożsamość narodów, zagrażającym także nam. Jego zdaniem misją Polaków jest obrona tego dziedzictwa w Europie.

Po wykładzie odbyła się dyskusja.

W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób.

Dorota Subda