Spotkanie Klubu Dyskusyjnego im. Tomasza Merty z 20.03.15Spotkanie z autorem książki "Wilczęta" Kajetanem Rajskim

W piątkowy wieczór w ostrowskim Ratuszu po raz kolejny odbyło się spotkanie Klubu Dyskusyjnego im. Tomasza Merty. Gościem spotkania był Kajetan Rajski, autor książek „Wilczęta” i „Wilczęta 2”, które składają się z wywiadów przeprowadzonych z dziećmi Żołnierzy Wyklętych. Wcześniej tego samego młody pisarz spotkał się z uczniami III LO o profilu dziennikarskim w Zespole Szkół nr 1 im. Witolda Pileckiego.

– Tematyką Żołnierzy Wyklętych interesuję się od dłuższego czasu i podczas przeglądania różnych publikacji na ich temat zauważyłem, że bardzo rzadko, wręcz niemal nigdy, w tych publikacjach nie mówi się o losach rodzin i dzieci powojennego Podziemia. Widząc taką lukę w polskiej historiografii, postanowiłem w jakiś sposób ją zapełnić. – tłumaczył Kajetan Rajski wybór tematyki książki. W trakcie spotkania Rajski opowiedział o procesie tworzenia książki, spotkaniach z potomkami Żołnierzy Wyklętych i ich tragicznych losach, a także współczesnym spojrzeniu na powojenną historię Żołnierzy.

Kajetan Rajski – ur. 1994, student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Interesuje się historią (szczególnie średniowieczem) i religią chrześcijańską (zwłaszcza teologią, biblistyką, liturgiką i hagiografią). Współpracuje z wieloma czasopismami i portalami internetowymi (m.in. Polonia Christiana, dwutygodnik młodzieży katolickiej Droga, dwutygodnik diecezji kaliskiej Opiekun, Gazeta Polska, kwartalnik społeczno-historyczny Kwarta, portal PCh24.pl). Autor i współautor wielu książek o treści religijnej i historycznej.

Spotkanie Klubu Dyskusyjnego im. Tomasza Merty odbyło się 20 marca w sali reprezentacyjnej ostrowskiego Ratusza.

Anna Augustyniak

Tekst i zdjęcia: http://www.ostrowmaz.com/aktualnosci/14251