SIEMIANÓWKA VIPrzyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski

„SIEMIANÓWKA VI – Przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski”

Dnia 12 października Ostrowskie Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ po raz drugi zorganizowało wyjazd pn.: „SIEMIANÓWKA VI – Przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski”, którego głównym sponsorem był Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka. Uczestnikami tej cyklicznie odbywającej się imprezy są uczniowie ostrowskich szkół podstawowych oraz LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. W tym roku w wyjeździe w sumie uczestniczyło 45 osób wraz z opiekunami. Wyjazd rozpoczął się wizytą w sokolarni znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Na początku wizyty, młodzież w specjalnie przygotowanej sali wystawowej uczestniczyła w zajęciach teoretycznych, na których pan przewodnik opowiadał o historii sokolnictwa oraz gatunkach ptaków drapieżnych gnieżdżących się w Polsce. Następnie zajęcia przeniosły się w plener. Tutaj panowie sokolnicy zaprezentowali swoje największe ptasie skarby: raroga, sokoła wędrownego, jastrzębia, orła przedniego, puchacza bengalskiego oraz jastrzębie Harrisa. Te ostatnie wystąpiły również w roli głównej na pokazie polowania.

Kolejnym i zarazem ostatnim punktem programu wycieczki była wizyta w Polowym Obozie Ornitologicznym Akcja Siemianówka, rozbitym tuż pod białoruską granicą, przy południowo-wschodnich krańcach Zbiornika Siemianówka. W tym roku obóz (już po raz szesnasty) rozpoczął swoją działalność 29 lipca. Do dnia naszego przyjazdu naukowcy-wolontariusze, schwytali i zaobrączkowali prawie sześć tysięcy ptaków, należących do 72 gatunków. Pełniąca podczas naszej wizyty funkcję kierownika obozu p. Halina Pietrykowska, przekazała młodzieży podstawowe informacje o migracjach ptaków, gatunkach migrujących, technikach chwytania ptaków i celach ich obrączkowania. Uczniowie obejrzeli różne rodzaje obrączek przeznaczonych dla dużych i małych osobników. Zostali też poinstruowani, że w razie znalezienia zaobrączkowanego ptaka należy przekazać numer obrączki oraz dane na temat daty, miejsca znalezienia i stanu ptaka do Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN z Gdańska, która pełni funkcję krajowej centrali obrączkowania ptaków.

Wielkim walorem wizyty w obozie była możliwość podpatrzenia pracy jego załogantów, polegającej m.in. na wyjmowaniu ptaków z sieci, a następnie na ich obrączkowaniu, połączonym z wykonywanymi przy tej okazji różnymi pomiarami (np. wieku, wagi, długości skrzydła, ogona … etc.). W tym roku podczas naszego pobytu w obozie schwytały się zaledwie 4 osobniki ptaków, który każdy reprezentowany był przez inny gatunek tj. rudzika, modraszkę, bogatkę i pierwiosnka. Pomimo to uczniowie i tak byli bardzo zachwyceni widokiem z bliska tych niewielkich stworzeń, a niektórzy szczęśliwcy mieli okazję wypuścić je na wolność z własnej ręki.

Plan wycieczki został zrealizowany w stu procentach, a sądząc po zainteresowaniu uczniów, zarówno pokazami sokolniczymi, jak i metodą badań ornitologicznych, jaką jest obrączkowanie ptaków, wyjazd bardzo im się podobał.
Tekst i foto: Paweł Cieśluk.