Spotkanie z misjonarzemSpotkanie ks. dr. hab. Jackiem Pawlikiem

W 25 lat po opublikowaniu przez Jana Pawła II encykliki dotyczącej misji Redemptoris Missio nasze Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie przybliżające ten dokument oraz dzieło misyjne Kościoła w Afryce. Gościem był ks. dr hab. Jacek Pawlik, werbista. Spotkanie jest formą realizacji projektu Stowarzyszenia – Misyjne drogi Kościoła.

Jak się okazało, ks. Jacek Pawlik, to znajomy ks. dr Jana Okuły, dziekana i proboszcza WNMP. Poznali się dość dawno temu w Paryżu, gdzie obydwaj przebywali na studiach. To właśnie ks. J. Okuła zaproponował ks. Pawlika jako doświadczonego misjonarza, który nie tylko poznał osobiście pracę misyjną ale też zajmuje się naukowo tą problematyką. Na wstępie spotkania głos zabrali zarówno burmistrz Jerzy Bauer jak i ks. dziekan Jan Okuła.

Gość mówił o trudnych początkach misji afrykańskich. Wskazał na wysoką umieralność misjonarzy na początku XX wieku, której głównymi przyczynami były żółta febra oraz niestabilna sytuacja polityczna skutkująca morderstwami. W pracy misyjnej bardzo poważną przeszkodą i wyzwaniem jest znajomość języków lokalnych. W Togo, państwie które ma 5 milionów mieszkańców, obowiązuje 31 języków – Ja w swojej parafii miałem cztery języki i w czterech językach odprawiałem mszę – mówił. Swoją opowieść ilustrował zdjęciami z Togo.

Misjonarz opowiedział również o tym, jak na przestrzeni lat zmienił się sposób działania misjonarzy. W latach wcześniejszych misja skupiała się głównie na przepowiadaniu, głoszeniu Chrystusa oraz budowie kościołów. Dzisiaj, po pierwszym etapie misji akcentuje się bardzo dialog z miejscową ludnością. Gość przybliżył też słuchaczom przesłanie płynące z encykliki Jana Pawła II dotyczącej misji Redemptoris Missio – o stałej aktualności posłania misyjnego opublikowanej w 1990 r. – Powołanie misyjne jest czymś szczególnym. Misjonarze muszą posiadać chęć głoszenia Chrystusa i Ewangelii tym, którzy jej nie znają, wewnętrzne pragnienie i siłę, która pcha ich do przodu – podkreślał ks. dr hab. Jacek Pawlik.

Ks. J. Pawlik był w Ostrowi Mazowieckiej po raz pierwszy. Słyszał jednak o niej wiele z opowieści swojej ciotki, która tu się urodziła. Z wykształcenia jest etnologiem i afrykanistą. W 1988 obronił doktorat z antropologii społecznej i kulturowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu René Descartes w Paryżu a w 2007 uzyskał habilitację w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Aktualnie jest profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania badawcze: studia nad rytuałem, sztuka a religia, antropologia miasta. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Tekst encykliki Jana Pawła o misjach dostępny jest m.in. na portalu opoka.org.pl
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_missio_1.html (red.)