SIEMIANÓWKA IXWycieczka przyrodnicza - Sokolarnia Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Narwiański Park Narodowy

Dnia 2 października Ostrowskie Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ po raz piąty zorganizowało wyjazd o charakterze edukacji przyrodniczej, którego głównym sponsorem był Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka. Uczestnikami tej cyklicznie odbywającej się imprezy są uczniowie ostrowskich szkół podstawowych oraz LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. W tym roku w wyjeździe w sumie uczestniczyło 31 osób. Wśród opiekunów młodzieży znaleźli się: p. Anna Kożuchowska (SP nr 1), p. Małgorzata Jamiołkowska (SP nr 2), p. Ewa Stempczyńska (SP nr 3), p. Monika Kruk (SP nr 4) oraz p. Paweł Cieśluk (LO i reprezentant LzP) W wycieczce uczestniczyła również p. Hanna Chromińska reprezentująca Stowarzyszenie LzP.

W tym roku z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa, nie mogliśmy odwiedzić naszego stałego punktu programu wycieczki – obozu obrączkowania ptaków „Akcja Siemianówka”.

Wyjazd rozpoczął się wizytą w sokolarni znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Panowie sokolnicy zaprezentowali swoje największe ptasie skarby: pustułkę – najmniejszego w naszym kraju lęgowego sokoła, puchacza europejskiego – pieszczotliwie nazwanego imieniem „Bubuś” (od nazwy łacińskiej ptaka), puchacza bengalskiego oraz „Czesia”, czyli kruka pochodzącego z Czech. Wszystkie ptaki można było obejrzeć dosłownie na wyciągnięcie ręki. Sokolnicy swoje pokazy opatrzyli bogatym komentarzem dotyczącym biologii i występowania w naturze prezentowanych gatunków ptaków. Na końcu pokazu odbył się quiz wiedzy o ptakach drapieżnych i sowach, w którym nagrodami były… ich pióra.

Kolejnym punktem programu wyjazdu był pobyt w Narwiańskim Parku Narodowym. Tutaj młodzież uczestniczyła w zajęciach terenowych, przeprowadzonych na kładce biegnącej przez rozlewiska Narwi (od strony Śliwna). O parku i jego walorach przyrodniczych opowiadała p. Hanna Chromińska (nasz przewodnik turystyczny) oraz p. Paweł Cieśluk. Podczas spaceru kładką, udało nam się zaobserwować m.in. błotniaka stawowego, ptaka herbowego Narwiańskiego Parku Narodowego. Pełni wrażeń terenowych i zdobytej wiedzy, udaliśmy się do Kurowa – siedziby Narwiańskiego PN, gdzie czekało na nas wcześniej przygotowane ognisko. Zasłużony odpoczynek z posiłkiem w postaci pieczonych na ognisku kiełbasek, był ostatnim punktem programu naszych zajęć. Plan wycieczki został zrealizowany w stu procentach, a wyjazd bardzo podobał się młodzieży.

Tekst i Foto: Paweł Cieśluk