SIEMIANÓWKA VPrzyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski

Dnia 6 października Ostrowskie Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ zorganizowało wyjazd pn.: „SIEMIANÓWKA V – Przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski”, którego głównym sponsorem był Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka. Uczestnikami tej cyklicznie odbywającej się imprezy są uczniowie ostrowskich szkół podstawowych oraz LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. W tym roku w wyjeździe w sumie uczestniczyło 46 osób wraz z opiekunami. Wyjazd rozpoczął się wizytą w Polowym Obozie Ornitologicznym Akcja Siemianówka, rozbitym tuż pod białoruską granicą, przy południowo-wschodnich krańcach Zbiornika Siemianówka. W tym roku obóz (już po raz piętnasty) rozpoczął swoją działalność 1 sierpnia. Do dnia naszego przyjazdu naukowcy-wolontariusze, schwytali i zaobrączkowali prawie sześć tysięcy ptaków, należących do 71 gatunków. Pełniąca podczas naszej wizyty funkcję kierownika obozu p. Halina Pietrykowska, przekazała młodzieży podstawowe informacje o migracjach ptaków, gatunkach migrujących, technikach chwytania ptaków i celach ich obrączkowania. Uczniowie obejrzeli różne rodzaje obrączek przeznaczonych dla dużych i małych osobników. Zostali też poinstruowani, że w razie znalezienia zaobrączkowanego ptaka należy przekazać numer obrączki oraz dane na temat daty, miejsca znalezienia i stanu ptaka do Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN z Gdańska, która pełni funkcję krajowej centrali obrączkowania ptaków.

Wielkim walorem wizyty w obozie była możliwość podpatrzenia pracy jego załogantów, polegającej m.in. na wyjmowaniu ptaków z sieci, a następnie na ich obrączkowaniu, połączonym z wykonywanymi przy tej okazji różnymi pomiarami (np. wieku, wagi, długości skrzydła, ogona … etc.). Warto wspomnieć, iż podczas naszego około             3-godzinnego pobytu w obozie schwytano 34 osobniki ptaków, wśród których znalazła się sóweczka – najmniejsza w naszym kraju lęgowa sowa. Ponadto do sieci wpadły także: modraszki, kapturki, potrzosy, pierwiosnki i rudzik. Po zaspokojeniu wiedzy ornitologicznej przyszedł czas na zaspokojenie głodu. A w warunkach obozowych najlepiej smakują pieczone na ognisku kiełbaski. Na szczęście pogoda, która od rana nas nie rozpieszczała, uległa znacznej poprawie – przestał padać deszcz i wyszło słońce.

Następnie wycieczka udała sie do Supraśla, gdzie zaplanowano zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Ikon. Podzielona na dwie grupy młodzież miała okazję dowiedzieć się tutaj wielu ciekawych informacji związanych z tematyką przedstawianych motywów na ikonach, a także techniką ich wykonywania. Przewodnicy muzeum ciekawie opowiadali również o historii Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu.

Plan wycieczki został zrealizowany w stu procentach, a sądząc po zainteresowaniu uczniów, zarówno kulturą ludności zamieszkującej wschodnie tereny Polski, jak i metodą badań ornitologicznych, jaką jest obrączkowanie ptaków, wyjazd bardzo im się podobał.

Tekst: Paweł Cieśluk

Foto: Paweł Cieśluk