SIEMIANÓWKA VIIIPrzyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski

Dnia 27 września Ostrowskie Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ po raz czwarty zorganizowało wyjazd pn.: „SIEMIANÓWKA VIII – Przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski”, którego głównym sponsorem był Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka. Uczestnikami tej cyklicznie odbywającej się imprezy są uczniowie ostrowskich szkół podstawowych oraz LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. W tym roku w wyjeździe w sumie uczestniczyło 50 osób. Wśród opiekunów młodzieży znaleźli się:
p. Agnieszka Tułowiecka (SP nr 1), p. Jacek Kisło (SP nr 2), p. Ewa Stempczyńska (SP nr 3), p. Katarzyna Stankiewicz (SP nr 4) oraz p. Paweł Cieśluk (LO i reprezentant LzP) W wycieczce uczestniczyła również p. Hanna Chromińska reprezentująca Stowarzyszenie LzP. Tym razem wyjazd rozpoczął się wizytą w sokolarni znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Panowie sokolnicy zaprezentowali swoje największe ptasie skarby: płomykówkę, puchacza europejskiego, puchacza bengalskiego, sokoła wędrownego, kruka oraz raroga. Wszystkie ptaki można było obejrzeć dosłownie na wyciągnięcie ręki, a ten ostatni wystąpił również w roli głównej na pokazie polowania. Sokolnicy swoje pokazy opatrzyli bogatym komentarzem dotyczącym biologii i występowania w naturze prezentowanych gatunków ptaków.
Kolejnym i zarazem ostatnim punktem programu wycieczki była wizyta w Polowym Obozie Ornitologicznym Akcja Siemianówka, rozbitym tuż pod białoruską granicą, przy południowo-wschodnich krańcach Zbiornika Siemianówka. W tym roku obóz (już po raz osiemnasty) rozpoczął swoją działalność 27 lipca. Do dnia naszego przyjazdu naukowcy-wolontariusze, schwytali i zaobrączkowali 4300 ptaków, reprezentujących 85 gatunków. Pełniąca podczas naszej wizyty funkcję kierownika obozu p. Marta Drobińska, przekazała młodzieży podstawowe informacje o migracjach ptaków, gatunkach migrujących, technikach chwytania ptaków i celach ich obrączkowania. Uczniowie obejrzeli różne rodzaje obrączek przeznaczonych dla dużych i małych osobników. Zostali też poinstruowani,
że w razie znalezienia zaobrączkowanego ptaka należy przekazać numer obrączki oraz dane na temat daty, miejsca znalezienia i stanu ptaka do Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN z Gdańska, która pełni funkcję krajowej centrali obrączkowania ptaków.
Wielkim walorem wizyty w obozie była możliwość podpatrzenia pracy jego załogantów, polegającej m.in. na wyjmowaniu ptaków z sieci, a następnie na ich obrączkowaniu, połączonym z wykonywanymi przy tej okazji różnymi pomiarami (np. wieku, wagi, długości skrzydła, ogona … etc.). W tym roku podczas naszego pobytu w obozie schwytano 20 osobników ptaków, reprezentowanych przez następujące gatunki: modraszkę, sosnówkę, raniuszka, rudzika, pierwiosnka, pokrzywnicę oraz śpiewaka. Uczniowie byli bardzo zachwyceni widokiem z bliska tych niewielkich stworzeń, a niektórzy szczęśliwcy mieli okazję wypuścić je na wolność z własnej ręki. Po zaspokojeniu wiedzy ornitologicznej przyszedł czas na zaspokojenie głodu, a w warunkach obozowych najlepiej smakują pieczone na ognisku kiełbaski. Plan wycieczki został zrealizowany w stu procentach, a wyjazd bardzo podobał się młodzieży.

Tekst: Paweł Cieśluk.
Foto: Paweł Cieśluk i Hanna Chromińska.