I Noc Sów w Ostrowi Mazowieckiej

Impreza edukacyjna p.n. Noc Sów w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się po raz
pierwszy. Ta ogólnopolska akcja, której pomysłodawcą i koordynatorem jest stowarzyszenie
Ptaki Polskie, ma na celu popularyzację wiedzy na temat gatunków sów żyjących w Polsce,
ich biologii, roli w przyrodzie i kulturze. Organizatorom zależy także na uwrażliwieniu na
wynikające z działalności ludzi zagrożenia dla tych ptaków, a przy okazji wskazaniu metod
ich badań i ochrony. Noc Sów organizowana jest siłami oddolnymi przez lokalnych
przewodników-ornitologów, którzy wolontaryjnie wspierają całą akcję. W tym roku w całej
Polsce odbyła się rekordowa liczba 252 takich imprez. W Ostrowi Mazowieckiej
przewodnikiem był p. Paweł Cieśluk, ornitolog i nauczyciel w LO
im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, który reprezentował lokalnego organizatora tego
wydarzenia – Ostrowskie Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ. Współorganizatorem i zarazem
gospodarzem miejsca spotkania był Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

W piątkowy wieczór 23 marca miejski ratusz zgromadził 45 uczestników
opisywanego wydarzenia, chcących dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat
tajemniczych ptaków jakimi są sowy. Na początku głos zabrał gospodarz ratusza Burmistrz
Miasta Jerzy Bauer, który podziękował licznym uczestnikom za zainteresowanie „sowim”
tematem, życząc przy tym owocnego w wiedzę uczestnictwa w spotkaniu i udanego wyjścia
w teren w poszukiwaniu sów. Cała impreza podzielona była na dwie części. Pierwsza –
kameralna, odbyła się w ratuszu i polegała na przedstawieniu przez przewodnika p. Pawła
Cieśluka prezentacji multimedialnej na temat biologii i występowania sów w Polsce, która
połączona była z odtwarzaniem głosów tych ptaków. Następnie zaprezentowano film Artura
Tabora „Sowy Polski”. W tak zwanym międzyczasie uczestnicy mieli okazję zasmakować
„sowiego jadła”, czyli kanapek i ciastek w kształcie sów, napić się ciepłej herbaty/kawy
a ponadto obejrzeć wystawę „Osowiałe przedmioty codziennego użytku”, przygotowaną
przez p. Hannę Chromińską. Wszyscy uczestnicy otrzymali również „sowie” odblaski. Część
druga spotkania – terenowa, polegała na nocnym spacerze w poszukiwaniu sów. Aby
„upolować” sowę, przewodnik wyposażony w specjalny głośnik odtwarzał ich głosy.
Wabienie sów odbyło się w trzech wcześniej wytypowanych miejscach. Pierwsze z nich
znajdowało się przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, gdzie wabiono płomykówkę. Drugie
niedaleko bursy szkolnej – tu poszukiwana była gniazdująca w latach ubiegłych pójdźka.
Trzecie miejsce znajdowało się na obrzeżach miasta i sąsiadowało z krajobrazem rolniczym,
gdzie liczono na odzywające się uszatki. Niestety żadnej z sów nie udało się wywabić, tym
niemniej wszyscy uczestnicy i tak byli bardzo zadowoleni z budzącej lekki dreszczyk emocji
nocnej wyprawy. Całość poszukiwań zakończono wspólnym ogniskiem połączonym
z pieczeniem kiełbasek i sowimi opowieściami goszczących na imprezie ornitologów.
Na kolejną NOC SÓW zapraszamy za rok.

Tekst: Paweł Cieśluk
Zdjęcia: Agnieszka Ponichtera i Paweł Cieśluk

Plakat I Noc Sów w Ostrowi Mazowieckiej